Mendirek Nedir / Ne İşe Yarar? – Her Şeyden Biraz

Mendirek Nedir / Ne İşe Yarar?

Mendirek sözcük anlamı olarak dalga kıranlarla çevrili liman anlamına gelmektedir. Mendirekler limanın dalgadan korunması için yapılmış dalgakıranlar ‘dır. Mendirek nedir/ne işe yarar? Denildiğinde verilebilecek en kısa cevap budur. Mendirek; mendirek başı, iç mendirek gibi bölümlerden oluşur.

Mendirek Ne Demek?

Mendirek başı; bir ucu karada bir ucu denizde olan mendireğin denize bakan ucuna mendirek başı denilir. İç mendirek ise; limanın içinde bulunan daha küçük deniz taşıtlarının yanaşabilmesi oluşturulmuş mendirek ‘tir. Mendirekler limandan bağımsız olarak da bir uzantı gibi de inşa edilebilirler.

 Dalgakıran nedir?

Kıyı mühendisliği olarak oluşabilecek taşkın, erozyon gibi doğal afetlere karşı koruma amaçlı yapılan korumalık dalga kırandır.  Mendirek nedir / ne işe yarar? Denildiğinde limanlarının denizden açık dalgalardan korumak amaçlı yapılmış dalga kıranlardır. Bu dalga kıranlar sayesinde limanda her hangi bir zarar oluşmamış olur. Ayrıca limana yaklaşan gemilerin de güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı limanın ve gemilerin dalgalardan korunmamaları için dalgakıranlarla çevirili limanlar yapılmaktadır. Bu limanlara da verilen isme mendirek denmektedir. Mendirekler sayesinde daha güvenli bir liman oluşturulmuş olunuyor. Mendirek nedir / ne işe yarar?  Dalgalar bazen gemilerin limana yanaşmasında engellediğinden bu mendirekler çok önemlidir. Herhangi bir doğal afetin gerçekleşmemesi içinde dalga kıranlar kullanıldığından bir afet sırasında limanların zarar görmemeleri için mendirekler yapılmaktadır. Bu şekilde daha sağlıklı bir şekilde ulaşım ve ticaret yapılmış olunuyor.

ademocut

BENZER YAZILAR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir